15 בנובמבר 2020
Edit on GitHub

PhotoPrism: אלטרנטיבת קוד פתוח לגוגל תמונות

סקירה והוראות התקנה לאלטרנטיבה לגוגל תמונות, מאובטחת, בקוד פתוח ובשליטה אישית מלאה. חלק א'

Blog picture