5 בינואר 2021
Edit on GitHub

PhotoPrism + Raspberry PI שרת תמונות ביתי בגרושים

סקירה והוראות התקנה לאלטרנטיבה לגוגל תמונות, מאובטחת, בקוד פתוח ובשליטה אישית מלאה. חלק ב'

Blog picture