24 בדצמבר 2019
Edit on GitHub

יחידות מידה ומערכות תכנה

צורת עבודה נכונה עם יחידות מידה במערכות תכנה

Blog picture